Działanie 3.5 Bon na doradztwo Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Po raz pierwszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 lubelscy przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na zakup specjalistycznych usług doradczych dla swoich firm.

Maksymalizacja zysków, minimalizowanie kosztów, wydajność i efektywność procesów zachodzących w firmie to tylko niektóre z zagadnień, w ramach których możliwy jest zakup usług doradczych w tym Działaniu. Katalog usług doradczych jest zbiorem otwartym, stąd każda firma stawiająca na rozwój i poszukująca dedykowanych rozwiązań może starać się o dofinansowanie.

Działanie 3 5 RPO WL -opis

Scroll to Top