Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę artykułów ogólno-spożywczych na rok 2012”.

  Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę artykułów ogólno-spożywczych na rok 2012”.

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można otrzymać w sekretariacie Domu oraz na stronie internetowej www.dpskonstantynow.pl  

Scroll to Top