Poświęcenie sztandaru i nadanie imienia w Publicznym Gimnazjum w Kodniu

10 listopada 2011 Publiczne Gimnazjum w Kodniu otrzymało imię Jana Sapiehy. Nadanie imienia szkole splata się  z jubileuszem 500 lecia założenia miasta, które Kodeń świętuje w 2011 roku.

Z tej okazji Rada Pedagogiczna Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu, Komitet Rodzicielski przy ZPO oraz Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Kodniu postanowiło nadać szkole imię założyciela osady Jana Sapiehy. Założycielem Kodnia był Jan Seymonowicz Sapieha (ur. ok. 1440-1517)- starosta brasławski, kanclerz królowej Heleny, pierwszy wojewoda podlaski, wojewoda witebski, sekretarz Wielkiego księstwa Litewskiego, marszałek hospodarski Wielkiego Księstwa Litewskiego.

 

 

 

 

Scroll to Top