dożynki rejonu brzeskiego

W dniu 19.09.2015 r. w miejscowości Motykały Wielkie na Białorusi odbyły się dożynki rejonu brzeskiego. W dożynkach uczestniczyła delegacja z powiatu bialskiego: Jan Bajkowski – wicestarosta bialski, Arkadiusz Maksymiuk – radny powiatu bialskiego i Mariusz Łukaszuk – dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska. W uroczystościach brały udział najwyższe władze rejonu brzeskiego, a także miasta Brześć. W atmosferze śpiewów i taniców ludowych osoby pracujące na roli świętowały zakończenie tegorocznych zbiorów. Zachwycały bogactwo ludowej kultury, gościnność mieszkańców oraz regionalne produkty prezentowane na stoiskach.

Scroll to Top