drugi dzień szkolenia

W Starostwo Powiatowym w Białej Podlaskiej miał miejsce drugi dzień szkolenia w zakresie wykorzystania programu Sigma. 21 września przybyła na nie kadra kierownicza wraz z księgowymi szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzonych przez powiat bialski oraz pracownicy Starostwa Powiatowego Wydziału Spraw Społecznych oraz Finasowego. W drugim dniu zajęto się również arkuszem organizacji roku szkolnego, ale w połączeniu z budżetem placówek oświatowych.

Scroll to Top