Duże pieniądze dla szkół zawodowych powiatu bialskiego

Powiat bialski otrzymał dofinansowanie w wysokości blisko 3 mln zł na realizację projektu „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych prowadzonych przez powiat bialski”. Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzonego w obiektach Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim oraz Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej. Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie stworzenie uczniom warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia/doposażenia warsztatów i pracowni.

Zakres projektu obejmuje prace modernizacyjne istniejącej już infrastruktury przeznaczonej do kształcenia praktycznego (roboty rozbiórkowe, instalacyjne, wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED) oraz zakup wyposażenia zgodnego z rekomendacjami Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego, a jego wartość to 3 528 411,72 zł.

Scroll to Top