Miejska policja ma nowego komendanta

13 czerwca w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej odbyła się ceremonia powołania na komendanta podinspektora Grzegorza Pietrusika, który od marca tego roku był pełniącym obowiązki. W obecności funkcjonariuszy, kadry kierowniczej KMP w Białej Podlaskiej i gości nominację nowemu komendantowi wręczył komendant wojewódzki Policji w Lublinie insp. Paweł Dobrodziej. Wśród zebranych znaleźli się przedstawiciele władz miasta, prokuratury i jednostek współpracujących z policją, duchowieństwa na czele z kapelanem powiatowym strażaków ks. Henrykiem Jakubowiczem, a także starosta bialski Mariusz Filipiuk, wicestarosta bialski Janusz Skólimowski, przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariusz Kiczyński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Biała Podlaska i radny powiatowy Tomasz Bylina.

Komendant Grzegorz Pietrusik jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę rozpoczął w 1994 roku, w VII Komendzie Rejonowej Policji Warszawa – Praga Południe, gdzie zajmował stanowiska wykonawcze. W 1998 roku służbę kontynuował w Komisariacie Policji w Kodniu, a następnie w Komisariacie Policji w Terespolu. Przez lata związany był z pionem prewencji. Zajmował się m.in. prewencją kryminalną. Kierował również rewirem dzielnicowych. W 2006 roku został mianowany na stanowisko naczelnika Sekcji Prewencji Komisariatu Policji w Terespolu, a w 2013 roku objął stanowisko naczelnika Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. W kwietniu 2015 roku został zastępcą, a rok później pierwszym zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej. Nowy bialski komendant odznaczony jest Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę oraz Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.

 

 

Scroll to Top