Dzień Działacza Kultury

Odbył się on w dniu 28 maja 2013 r. w Wisznicach i Romanowie

„Możemy nosić chińskie ciuchy, jeździć czeskimi autami, patrzeć w japońskie telewizory, gotować w niemieckich garnkach hiszpańskie pomidory i norweskie łososie. Co do kultury, to jednak wypadałoby mieć własną.”- Andrzej Sapkowski (z książki Historia i fantastyka)
Rozumieją to bardzo dobrze wszystkie te osoby, które upowszechniają kulturę i troszczą się o ochronę dziedzictwa kulturowego. Są to m.in. pracownicy miejskich i gminnych ośrodków kultury powiatu bialskiego. W podziękowaniu za ich trud i poświęcenie, ogromną pasję i wrażliwość Starostwo Powiatowe w białej Podlaskiej wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wisznicach i Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie przy współudziale Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach przygotowały Dzień Działacza Kultury. Odbył się on w dniu 28 maja br.
Pierwsza część spotkania odbyła się w Chrześcijańskim Centrum Kultury w Wisznicach. Ciepłe słowa do zgromadzonych powiedział Tadeusz Łazowski – starosta bialski, który podziękował za pracę na rzecz rozwoju kultury i bardzo dobrą współpracę. W swym wystąpieniu wyróżnił również szczególne miejsca na mapie kulturalnej powiatu bialskiego. Był czas także na podziękowania – każdy obecny dyrektor ośrodka kultury otrzymał okolicznościowy dyplom od starosty bialskiego.
Za przybycie przybyłych do gminy Wisznice podziękowała również Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Nuszczyk. Natomiast Józef Obroślak wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie pochwalił za bardzo dobrą obopólną współpracę powiatu oraz instytucji kultury oraz zdolną młodzież, która swoim występem uświetniła spotkanie. Zaprezentowała się bowiem z 20-minutową częścią artystyczną młodzież śpiewająca z gminy Wisznice, działająca przy GOK w Wisznicach. Repertuar był bardzo trudny, ponieważ zgromadzeni wysłuchali utworów z musicali. Na spotkanie z zaproszonych gości przybyli również Krystyna Wiczuk – przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P.POŻ. Rady Gminy Wisznice oraz Krzysztof Bartkowski – sekretarz gminy.
Po przerwie dyrektorzy ośrodków kultury z Terespola, gminy Biała Podlaska, Drelów, Łomazy, Międzyrzec Podlaski, Wisznice, jak również inspektor ds. kultury Urzędu Gminy Piszczac, reprezentowali przybyłych z nimi pracowników oraz działalność danej placówki w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury. Prezentacje były okazją do pochwalenia się dobrymi praktykami, ale też podzielenia się trudnościami wynikającymi z ich codziennej pracy.
Po obiedzie wszyscy udali się Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, gdzie zwiedzili wystawy oraz park okalający obiekt. Przy podwieczorku w muzealnym pomieszczeniu był czas na dalszą dyskusję. Przedsięwzięciami Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnówce oraz Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie dzieliły się również ich dyrektorki.
Dzień Działacza Kultury był dobrą okazją do spotkania, wymiany doświadczeń i znajdowania inspiracji w pracy na rzecz kultury.

 

 

 

Scroll to Top