Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

W celu złożenia pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP.

Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza udostępnionego na platformie ePUAP.

Adres formularza na ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/najczesciej-zalatwiane-sprawy/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego (po otworzeniu formularza należy go zaadresować do Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej)

Adres skrytki na ePUAP: /0o830hsfxc/skrytka

Wymogi dla dokumentów elektronicznych:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub profilem zaufanym ePUAP.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej wynosi 10 MB.

Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządzane są w formacie XML na podstawie ogólnego wzoru dokumentu elektronicznego umieszczonego w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych.

Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1216):

Format danychZastosowanie formatuOrganizacja ustalająca formatNorma
.docsformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafikąMicrosoft Corporation
.docxsformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafikąMicrosoft Corporation
.gifgrafika rastrowaCompuServe
.jpg (.jpeg)grafika rastrowaJoint Photographic Experts GroupISO/IEC 10918
.odsarkusz kalkulacyjnyOrganization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)ISO 26300
.odtsformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafikąOrganization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS)ISO 26300
.pdfsformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafikąAdobe Systems IncorporatedISO/IEC 32000
.pnggrafika rastrowaISO/IEC 15948
.rtfsformatowany tekstMicrosoft Corporation
.svggrafika wektorowaW3C
.tif (.tiff)grafika rastrowaAdobe Systems Incorporated
.txtniesformatowany tekstISO/IEC 10646
.xlsarkusz kalkulacyjnyMicrosoft Corporation
.xlsxarkusz kalkulacyjnyMicrosoft Corporation
.xmlsformatowany tekstW3C

Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony na następujących informatycznych nośnikach danych:

  • Płyta CD/DVD;
  • Pamięć USB.

W siedzibie  Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej należy dostarczyć go do Kancelarii Ogólnej pok. nr 316.

Uwaga:

  • dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem;
  • nośnik musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację;
  • jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki należy umieścić spakowane w jednym pliku (zip).

Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych zostanie potwierdzone dokumentem w postaci papierowej sporządzonym przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej (starostwo@powiatbialski.pl lub dowolny inny adres w domenie powiatbialski.pl) traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Scroll to Top