Konkurs "Ekolubelskie 2020"

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie organizuje konkurs pod nazwą: „Ekolubelskie 2020”, który stwarza okazję do promocji osiągnięć rolników ekologicznych. Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy i promocję gospodarowania metodami ekologicznymi, identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Formularz zgłoszeniowy kandydata należy przesłać na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie z dopiskiem „Ekolubelskie 2020” do dnia 27 lipca 2020 r.
Regulamin Konkursu
Formularz zgłoszenia kandydata Ekolubelskie 2020

Scroll to Top