ETAP POWIATOWY – II Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

W dniu 6 października br. odbył się etap powiatowy II Regionalnej Olimpiady Wiedzy O Zdrowiu Psychicznym, w której uczestniczy pięć powiatów, tj. powiat bialski, radzyński, parczewski, włodawski i lubartowski. Celem Olimpiady jest poszerzenie wiedzy w zakresie szeroko pojętego zdrowia psychicznego, czyli realizacja celów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015.

Etap powiatowy poprzedzony był etapem szkolnym (30 września 2014 r.) , przeprowadzonym w wielu szkołach przez nauczycieli – koordynatorów szkolnych i wyłonieniem najlepszych uczniów do dalszych rozgrywek. Ze 105 uczniów biorących udział w etapie szkolnym do etapu powiatowego w powiecie bialskim, zgodnie z regulaminem, przeszło 21 uczniów, czyli po 3 laureatów etapu szkolnego z 7 szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bialskiego.

_DSC02590

Prawidłowy przebieg egzaminu testowego oraz wyłonienie laureatów zapewniło Jury w składzie: Joanna Żukowska – Przewodnicząca – psycholog z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej Filia w Wisznicach (współautor pytań na etap szkolny i powiatowy olimpiady); Anna Jóźwik – sekretarz – pracownik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej; Magdalena Jesień – psycholog- z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej. 
Po podsumowaniu punktów, Jury wyłoniło laureatów:
Miejsce I zajęła Monika Sójka z Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim z liczbą 25 punktów 
na 25 możliwych. Za pierwsze miejsce przyznano nagrodę finansową w wysokości 400 zł. 
Miejsce II zdobyła Eliza Hamruk z Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim z liczbą 23 punktów. Za drugie miejsce przyznano nagrodę finansową w wysokości 300 zł. 
Miejsce III przypadło w udziale Marcie Juszczuk z Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Warszawy w Terespolu. Uczennica zajęła III miejsce po dwukrotnej dogrywce z uczniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim- Rafałem Karwowskim, który ostatecznie stratą jednego punktu uplasował się na czwartej pozycji. Za pierwsze miejsce przyznano nagrodę finansową w wysokości 200 zł.

_DSC02841

Laureatki I-go i II-go miejsca były pod opieką koordynatora szkolnego- Pani Anny Butrym. Natomiast laureatka III -go miejsca współpracowała z koordynatorem szkolnym Panią Edytą Guz.
Olimpiadzie towarzyszyła część oficjalna, połączona z wręczeniem nagród dla laureatów oraz okolicznościowych dyplomów i pamiątek dla koordynatorów szkolnych. Uroczyście otworzył ją Starosta Bialski Tadeusz Łazowski, który powitał wszystkich uczestników, wyraził słowa uznania dla uczniów, opiekunów, podkreślając wagę problematyki i zaangażowanie organizatorów.

_DSC02513

W ramach II Regionalnej Olimpiady Wiedzy O Zdrowiu Psychicznym odbywały się równocześnie eliminacje dla młodzieży w pięciu powiatach biorących udział w
przedsięwzięciu: bialskim, parczewskim, radzyńskim, włodawskim i lubartowskim. Laureaci będą rywalizowali ze sobą 24 października br. o godz.. 10:00 podczas finału regionalnego w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie, który jest w drugiej edycji olimpiady organizatorem olimpiady .
Koordynatorem powiatowym olimpiady w powiecie bialskim jest Pani Anna Jureczek – inspektor ds. promocji i ochrony zdrowia Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. 
Dziękujmy wszystkim uczestnikom za udział i współpracę ! Koordynatorom szkolnym dziękujmy za zaangażowanie i bardzo otwarte i profesjonalne podejście do uczestnictwa w promocji zdrowia psychicznego w powiecie bialskim. Laureatom etapu powiatowego życzymy powodzenia w zmaganiach z pytaniami podczas etapu regionalnego i sukcesów 
na olimpiadzie.

Scroll to Top