Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

Każdego roku w dniu 18 listopada obchodzony jest Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Został on ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób.
W Polsce koordynatorem akcji jest Narodowy Instytut Leków w Warszawie.

Kampania ta ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na zjawisko narastającej oporności bakterii na antybiotyki oraz nadużywania i niewłaściwego stosowania antybiotyków. W tym Dniu promujemy wiedzę na temat profilaktyki i racjonalnego stosowania antybiotyków, aby utrzymać ich skuteczność.
Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w Białej Podlaskiej , jak co roku włączą się do obchodów Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach 2013 poprzez rozpropagowanie materiałów edukacyjnych w postaci plakatów i ulotek w zakładach opieki zdrowotnej oraz wśród społeczeństwa.
Antybiotyki są lekami stosowanymi w leczeniu wszelkiego rodzaju zakażeń bakteryjnych i grzybiczych, ułatwiając organizmowi gospodarza ich opanowanie. Używane są również profilaktycznie np. przed zabiegami chirurgicznymi i w profilaktyce chorób o ciężkim przebiegu np. inwazyjna choroba meningokokowa. Podczas stosowania mogą wywoływać niepożądane reakcje ustroju np. biegunki, wymioty.
Obecnie wielkim problemem jest rozwijająca się oporność bakterii na antybiotyki.
O oporności mówimy wtedy, gdy antybiotyk nie zabija, bądź nie hamuje namnażania bakterii, a leczenie nim nie przynosi efektu. Oporność może być naturalna lub nabyta. Oporność naturalna to oporność wynikająca z właściwej dla gatunku drobnoustroju struktury lub fizjologii komórki. Z kolei oporność nabyta to nowa cecha szczepu drobnoustroju wynikająca ze zmiany w materiale genetycznym.
Głównym źródłem problemów związanych z nabywaniem oporności przez szczepy bakterii jest intensywne stosowanie antybiotyków!
Oporności na antybiotyk całkowicie nie wyeliminujemy, ale możemy ograniczyć jej rozmiar, spowolnić jej powstanie poprzez rozważne zażywanie antybiotyków.
Antybiotyk zawsze przepisuje lekarz – nie wolno ich stosować na własną rękę. Gdy lekarz potwierdzi, że zastosowanie antybiotyków jest konieczne, bardzo ważne jest, aby przyjmować je w sposób odpowiedzialny.
Nie należy zachowywać niewykorzystanych antybiotyków.
Okoliczności sprzyjające szerzeniu się oporności na antybiotyki to: nadużywanie antybiotyków, zbyt krótkie leczenie, stosowanie antybiotyków w leczeniu chorób wirusowych np. grypy, zbyt długie przerwy między stosowaniem kolejnych dawek leku oraz częste stosowanie antybiotyków. Oporność bakterii na antybiotyki stała się jednym z najważniejszych zagrożeń dla zdrowia publicznego.
Tak więc pamiętajmy, aby stosować antybiotyki odpowiedzialnie!
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków: http://antybiotyki.edu.pl/edwa/

Ulotka- Antybiotyki – zachowaj ostrożność!!!

 

 

Scroll to Top