Europejski Tydzień Sportu

W dniach od 10 do 17 września 2016 r. we wszystkich państwach Unii Europejskiej będzie obchodzony Europejski Tydzień Sportu (ETS) – inicjatywa Komisji Europejskiej zapoczątkowana w 2015 r. To ogólnoeuropejskie wydarzenie powstało z myślą o wszystkich obywatelach, bez względu na wiek, pochodzenie lub poziom aktywności i realizowane jest pod hasłem #Be Active (Bądź Aktywny).

W związku z powyższym Minister Sportu i Turystyki podjął decyzję o koordynacji działań w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, które mają na celu szeroką, oddolną aktywizację polskiego społeczeństwa. Minister Sportu i Turystyki chce zachęcić jak najwięcej podmiotów do organizacji wydarzeń w Polsce w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Inicjatywa ta ma na celu wspieranie sportu na poziomie najbliższym obywatelowi oraz zachęcanie do podejmowania aktywności fizycznej na każdym etapie życia. Ma ona umożliwić współpracę osób prywatnych, organów publicznych, ruchu sportowego, organizacji pozarządowych i przedstawicieli sektora prywatnego.

Wykaz przedsięwzięć organizowanych w ramach ETS w naszym powiecie.

 

Scroll to Top