Europejskie Dni Dziedzictwa w Romanowie – Połączeni słowem

18 września w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie miała miejsce sesja naukowa poświęcona działalności publicystycznej pisarza pod nazwą Józef Ignacy Kraszewski – dziennikarz, redaktor, wydawca, drukarz. Odbyła się ona w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa.

Europejskie Dni Dziedzictwa to cykliczne wydarzenia, które odbywają się we wrześniu w całej Europie. Placówki kulturalne, w tym muzea, udostępniają nieodpłatnie swoje ekspozycje. Przy tej okazji organizowane są wydarzenia tematyczne, pokazujące „skarby” naszego dziedzictwa. W bieżącym roku odbyły się jubileuszowe (trzydzieste) obchody EDD pod hasłem „Połączeni dziedzictwem” (więcej informacji: https://edd.nid.pl/aktualnosci/polaczeni-dziedzictwem-haslo-edd-2022/ ).

W Romanowie hasło EDD brzmiało: Połączeni słowem. Uroczystość rozpoczęła się zwiedzaniem wystawy czasowej, poświęconej działalności dziennikarskiej, redaktorskiej i wydawniczej autora Starej baśni. Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali następujących referatów:

  • Józef Ignacy Kraszewski – Cyprian Norwid: literackie kontrowersje, wydawnicze negocjacje, który wygłosiła Pani profesor dr hab. Grażyna Halkiewicz – Sojak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  • Kraszewski jako publicysta, wygłoszony przez Pana profesora dr. hab. Krzysztofa Stępnika z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • oraz O kilku niezrealizowanych zamysłach wydawniczych w świetle nieopublikowanej korespondencji J. I. Kraszewskiego, który przygotowała Pani dr Mirosława Radowska – Lisak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Scroll to Top