Festyn rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej 30 maja już po raz XII zorganizowało Festyn Rodzinny poświęcony idei i promocji rodzicielstwa zastępczego, który odbył się w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

Festyn rozpoczął się od przemówienia i powitania gości  przez  Halinę Mincewicz, dyrektor PCPR. Następnie głos zabrał starosta bialski Mariusz Filipiuk oraz dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Albin Mazurek. Wszyscy przemawiający podkreślali rolę rodziny w okresie dzieciństwa, poczucie bezpieczeństwa i potrzebę miłości. Szczególny tego wyraz ma miejsce w rodzinach zastępczych. Zwrócono także uwagę na nieoceniony trud osób sprawujących pieczę zastępczą.

Wśród zaproszonych gości obecni byli również m.in.: kierownik Zespołu Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Lech Sobieszczuk, oraz dyrektorzy Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domów Rodzinnych i Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu bialskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej  i Policji.

Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji. Do dyspozycji mieli dmuchańce, karuzelę, basenik. Do wspólnej zabawy zachęcał animator, który swoją pozytywną energią i radością zarażał wszystkich dookoła.

Dużą atrakcją dla uczestników festynu była możliwość obejrzenia wnętrza wozu strażackiego, radiowozu policyjnego oraz dwóch motocykli klubu motocyklowego „Grom” z Białej Podlaskiej.

Dużą pomoc otrzymaliśmy od studentów i ich opiekunów Medycznego Studium Zawodowego w Białej Podlaskiej oraz Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II  w Białej Podlaskiej. Wolontariusze prowadzili konkursy plastyczne, gry i zabawy sportowe, oferowali malowanie twarzy oraz tworzyli „balonowe kreacje”.

Podczas zabawy dzieci opiekunowie zostali zaproszeni na projekcję krótkiego filmu „Nikola – historia prawdziwa” przedstawiająca problem dzieci z FAS. Każdy z opiekunów miał możliwość indywidualnych konsultacji z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, psychologiem i pedagogiem. Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między opiekunami.

Na zakończenie imprezy każde dziecko dostało nagrodę – prezent za czynny udział w festynie.

Materiał: PCPR w Białej Podlaskiej

 

 

 

 

 

Scroll to Top