Folkowe Impresje w Sworach – relacja

III Otwarty Konkurs Tańca Folkowego pod hasłem „Poloneza czas zacząć” w ramach obchodów Roku Niepodległości w Powiecie Bialskim odbył się 20 maja na hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Sworach.

Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej, a współorganizatorami Urząd Gminy i Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej oraz Publiczne Gimnazjum w Sworach. Do konkursu zakwalifikowano 20 prezentacji w pięciu kategoriach:

– Solo i Duet do 11 lat;

– Formacja i Mini-formacja do 11 lat;

– Formacja i Mini-formacja od 12 lat;

– „Poloneza czas zacząć” do 11 lat

– „Poloneza czas zacząć” od 12 lat

Przed konkursem odbyły się warsztaty taneczne prowadzone przez Krzysztofa Szyszko – kierownika i choreografa zespołu „Małe Podlasie” z Siemiatyckiego Ośrodka Kultury, Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Tańców Polskich PS CIOFF. Tematem warsztatów były tańce polskie: polka i krakowiak, a wzięło w nich udział 50 uczestników z różnych grup tanecznych.

W trakcie konkursu zaprezentowało się 9 zespołów tanecznych: 3 z gminy Biała Podlaska, oraz po jednym z Siemiatycz, Drohiczyna, Wisznic,  Kobylan, z Międzyrzeca Podlaskiego i    Drelowa. W sumie w Konkursie zaprezentowało się ok. 120 tancerzy.

Jury w składzie: Marian Rzędzicki /przewodniczący/, Magdalena Osmulska, i Karolina Brodzik-Zaremba, po obejrzeniu prezentacji, dokonała oceny i wyłoniła laureatów.

w kategorii Solo i Duet do 11 lat

I miejsce Alicja Jaroć- Dziecięcy Zespół Taneczny „Figiel” ( GOK Biała Podlaska)

II miejsce Magdalena Milewska i Kacper Kryński- ZPiT „Małe Podlasie” (Siemiatycze)

III miejsce Olivia Adamiuk i Oliwia Paszkiewicz -Dziecięcy Zespół Taneczny „Figiel”

w kategorii Formacja i Miniformacja do 11 lat

I miejsce Zespół Tańca Ludowego ” Obertas” z Kobylan

II miejsce Klub Tańców Polskich „Krajka” z Drohiczyna

III miejsce Zespół Tańca ze Szkoły Podstawowej z Dokudowa

w kategorii Formacja i Miniformacja od 12 lat

I miejsce Młodzieżowa Grupa Taneczna „Macierzanka” (GOK Biała Podlaska)

II miejsce Zespół Tańca Ludowego Gimnazjum w Wisznicach

III miejsca nie przyznano

 w kategorii dodatkowej „Poloneza czas zacząć” do 11 lat

I miejsce Klub Tańców Polskich „Krajka” z Drohiczyna

II miejsce Gminna Grupa Taneczna Międzyrzec Podlaski

III miejsce Zespół Tańca ze Szkoły Podstawowej z Dokudowa

 

w kategorii dodatkowej „Poloneza czas zacząć” od 12 lat

I miejsce Młodzieżowa Grupa Taneczna „Macierzanka” (GOK Biała Podlaska)

II miejsce Zespół Tańca Ludowego Gimnazjum w Wisznicach

III miejsce ZPiT „Małe Podlasie” (Siemiatycze)

III miejsce Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Drelowiacy” z Drelowa

 Uczestnicy Konkursu i instruktorzy zespołów otrzymali dyplomy za udział oraz pamiątkowe upominki, a laureaci – dyplomy, nagrody rzeczowe i finansowe oraz pamiątkowe statuetki. Przyznano również nagrodę specjalną dla autora najlepszej choreografii tegorocznej edycji konkursu. Otrzymała ją Agnieszka Bieńkowska ( GOK Biała Podlaska) za układ taneczny „Swawolny Poranek”. W trakcie obrad jury Krzysztof Szyszko poprowadził poloneza korowodowego, natomiast Agnieszka Bieńkowska zumbę dla wszystkich uczestników konkursu i publiczności.

Materiał GOK Biała Podlaska

Scroll to Top