Gala wręczenia stypendiów starosty bialskiego w Międzyrzecu Podlaskim

Październik w powiecie bialskim jest nie tylko okazją do podziękowań gronu pedagogicznemu placówek oświatowych za ich pracę podczas Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, ale także okazją do podziękowań uczniom za ich wysiłek pracy i zaangażowanie w naukę przynoszącą efekty w postaci sukcesów edukacyjnych. Już po raz 10. wręczono bowiem stypendia starosty bialskiego za tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej dotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz za wyniki w nauce. Te ostatnie przyznawane są uczniom, którzy w roku szkolnych 2015/2016 uzyskali średnią ocen 4,5, posiadają co najmniej dobrą ocenę z zachowania, wyróżniają się działalnością na rzecz społeczności szkolnej, jak również powiatowej, wojewódzkiej i krajowej. Tych uczniów, którzy będą przez cały obecny rok szkolny otrzymywać stypendium jest aż 123. 2 osoby za wynik w olimpiadzie z Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach i Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim otrzymały jednorazowe stypendium. Najwięcej uczniów ze stypendiami jest w Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim, bo aż 30. W dalszej kolejności – Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim – 28, Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach – 24, Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Dąbrowskiej w Międzyrzecu Podlaskim – 19, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim – 11, Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach – 10 i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Terespolu – 1.

Uroczysta gala wręczenia dyplomów potwierdzających uzyskanie stypendium odbyła się 17 października w Zespole Szkół Ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim. Na zaproszenie starosty bialskiego Mariusza Filipiuka uroczystość swoją obecnością zaszczycili: radni powiatowi – Mariusz Kiczyński – przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, Janusz Skólimowski – wicestarosta bialski, Jolanta Zbucka –wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Białej Podlaskiej, a także Ewa Kwaśniewska – starszy wizytator Oddziału Zamiejscowego w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie, Andrzej Marciniuk – kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej, Michał Litwiniuk – wiceprezydent Miasta Biała Podlaska, Zbigniew Kot – burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski, jak również mł. inspektor Janusz Michaluk – komendant Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim, Wiesław Zaniewicz – dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. Nie mogło zabraknąć dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat bialskich, z których pochodzą stypendyści, samych wyróżnionych i ich rodziców oraz opiekunów.

Starosta bialski Mariusz Filipiuk w swoim wystąpieniu pogratulował stypendystom, rodzicom i nauczycielom za ich trud i sukcesy, które składają się na rezultat, jakim są wręczane stypendia. Zwracając się do nagrodzonych, podkreślił: Mam nadzieję, że stypendium, będzie Was motywować do dalszej pracy i rozwoju. Życzę Wam kolejnych sukcesów na niwie naukowej, ale również kulturalnej, społecznej czy sportowej. Wykorzystajcie to stypendium nie tylko jako nagrodę, ale jako szansę na rozwój, czego Wam serdecznie życzę.

Dyplomy stypendystom wręczał starosta bialski, natomiast podziękowania rodzicom i opiekunom za ich trud wychowawczy przewodniczący rady powiatu Mariusz Kiczyński.

Między wręczeniami dyplomów pięknie zaprezentowała się młodzież z ZSE i LO w Międzyrzecu Podlaskim, która przygotowała występy muzyczne i taneczne.

zdjęcia Grzegorz Panasiuk

Scroll to Top