II Powiatowym Przeglądzie Twórczości Literackiej Seniorów „Jesień Poezją Malowana" w Piszczacu

Zapraszamy seniorów oraz grupy senioralne do udziału w II Powiatowym Przeglądzie Twórczości Literackiej Seniorów „Jesień Poezją Malowana”. Spotkanie rozpocznie się 6 listopada (niedziela) 2016 roku o godz. 14:00 w Sali Kolumnowej Urzędu Gminy w Piszczacu.
Celem przeglądu jest rozwój poczucia tożsamości lokalnej i narodowej, poprzez tworzenie amatorskiego ruchu seniorów z powiatu bialskiego. Prezentacja dorobku artystycznego osób dorosłych oraz możliwość konfrontacji twórczości artystycznej służyć ma integracji środowiska seniorów.
Organizatorzy, którymi są Gmina Piszczac, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu oraz Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej zapraszają w szczególności zespoły i wykonawców indywidualnych działających przy ośrodkach kultury, samodzielnie oraz w grupach nieformalnych. Wystąpienia powinny obejmować maksymalnie 3 wiersze lub 3 utwory muzyczne, ale nieprzekraczające 10 minut występu. Zgłoszenia będą przyjmowane do 3 listopada 2016 roku telefonicznie 83 377 80 18 lub emailem gckis@piszczac.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 514 012 216
O występie danej osoby czy grupy zostaną oni powiadomieni telefonicznie w dniu 4 listopada 2016 roku. Przegląd ma charakter integracyjny a nie konkursowy. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz statuetki. Każdy uczestnik przeglądu może być członkiem tylko jednego zespołu lub grupy.

Scroll to Top