Galerie projektu Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Galerie zdjęć z realizacji projektu
„Przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół prowadzonych przez Powiat Bialski”


Zadanie inwestycyjne I

,,Prace modernizacyjne budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim

Zadanie inwestycyjne II

,,Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni sportowej na terenie Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach

Zadanie inwestycyjne III

,,Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu

Zadanie inwestycyjne IV

,,Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Zawadzkiego w Wisznicach

Zadanie inwestycyjne V

,,Przebudowa i rozbudowa budynku na internat Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach

Twój pomysł, europejskie pieniądze

www.rpo.lubelskie.pl

www.europa.eu.int

Scroll to Top