Godziny przyjmowania interesantów w dniu 31.12.2019

STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁEJ PODLASKIEJ

INFORMUJE, IŻ W DNIU

31 GRUDNIA 2019 r.

INTERESANCI BĘDĄ PRZYJMOWANI DO GODZ.  12.30

Scroll to Top