II-gie posiedzenie Rady do Spraw Zdrowia

W dniu 06 maja o godz. 9:o0 odbyło się II-gie posiedzenie powołanej uchwałą nr 432/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 28 kwietnia 2014 r. Rady do Spraw Zdrowia.

Podczas spotkania z ekspertami: kardiolog i lekarz poz dokonano wyboru obszaru problemowego, w ramach którego realizowany będzie program promocji zdrowia i profilaktyki chorób w związku z konkursem Ministra Zdrowia – Operatora Programu PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”, tj. choroby układu krążenia. Ponadto analizowano grupy ryzyka i dokonano wyboru grupy docelowej, której dotyczy problem. Sformułowano również ogólny cel programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Kolejne spotkanie- praca nad opracowanym wnioskiem aplikacyjnym w dniu 23 maja br.

Scroll to Top