III Gala Kultury Powiatu Bialskiego

W Szkole Muzycznej im. Karola Kurpińskiego w Międzyrzecu Podlaskim podsumowano roczną pracę w dziedzinie kultury podczas III Gali Kultury Powiatu Bialskiego. Odbyła się ona 16 grudnia 2016 r.

Na zaproszenie starosty bialskiego Mariusza Filipiuka przybyli radni powiatowi z przewodniczącym Mariuszem Kiczyńskim na czele, burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego i wójtowie gmin powiatu, dyrektorzy instytucji kultury, szkół, prezesi organizacji pozarządowych działających w sferze kultury w powiecie bialskim. Wśród gości był obecny przedstawiciel wojewody lubelskiego w osobie Małgorzaty Bogusz – kierownika delegatury w Białej Podlaskiej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz przedstawiciel marszałka województwa lubelskiego – Andrzej Czapski, a także zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie – Józef Obroślak. Nie mogło też zabraknąć nagrodzonych w różnych konkursach, które w tym dniu podsumowano.

Podczas swojego wystąpienia starosta bialski podkreślił rolę międzyrzeckiej szkoły muzycznej z dyrektorem Januszem Samociukiem na czele w kształceniu przyszłych artystów. Stwierdził: Trudno jest podsumować to, co się dokonało w dziedzinie kultury na terenie powiatu bialskiego, bo i teren jest rozległy, i ludzie są tu bardziej twórczy. I jak kulturę możemy ogarnąć tylko za pomocą jej elementów, tak dzisiejsza Gala będzie podsumowaniem pewnych składników tego, co w tym i poprzednim roku dobrego się wydarzyło dzięki mieszkańcom powiatu bialskiego i ich twórczej pracy.

Podziękował także laureatom konkursów za liczne sukcesy, współpracującym z powiatem bialskim samorządowcom – jako inspiratorom kultury w swoim społecznościach, kierującym instytucjami kultury oraz organizacjom pozarządowym za ich wkład w życie kulturalne powiatu, a także zespołom i grupom działającym społecznie za ich artystyczny wysiłek. Czas przedświąteczny był także okazją do złożenia życzeń: życzę wszelkiej pomyślności, nowych inspiracji, sił do pracy na rzecz kultury i z ludźmi kultury. Na święta zaś życzę rodzinnej atmosfery, radości spotkania i odpoczynku. Niech Nowy 2017 Rok, który będziemy witać już za kilkanaście dni przyniesie satysfakcjonujące momenty, sukcesy i wiele dobra.

Jako pierwszy podsumowano konkurs Bialskie Talenty za 2015 r. W tym roku wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej aż 60 wniosków z osiągnięciami młodych mieszkańców powiatu bialskiego. Starosta Bialski wybrał 5 talentów bialskich – dwa w dziedzinie kultury, dwa w dziedzinie sportu i jeden naukowy. Przyznał także Grand Prix jako 3 talent dla tej samej osoby. Dodatkowo zostały przyznane cztery wyróżnienia w ramach tej nagrody. Grand Prix otrzymała Marta Tchórzewska, talenty w dziedzinie kultury – Adam Piekarski oraz Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Drelowiacy”. W sporcie Talenty otrzymali: Mateusz Skulimowski i Aleksandra Sacharczuk a w nauce: Rafał Stepulak. Starosta bialski wyróżnił: Klarę Mirończuk, Jerzego Rzeńca, Jakuba Celińskiego, Natalię Marczuk.

Konkurs „Samorząd gminny przyjazny kulturze za 2015 r.” wygrała gmina Biała Podlaska.

Natomiast w XIV edycji powiatowego konkursu o tematyce regionalnej z cyklu „Ocalić od zapomnienia” zwyciężyły dwie biblioteki: Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokiem oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Konstantynowie, drugiego miejsca nie przyznano, zaś na trzecim uplasowała się Gminna Biblioteka Publiczna w Rokitnie.

Na uroczystości portal Biała24 podał wyniki plebiscytu na najpopularniejszy zespół ludowy. Pierwsze miejsce zdobył zespół „Kaczeńce” z Czosnówki, drugie – „Dworzanki” z Kolonii Piszczac, zaś III – zespół „Zielona Kalina” z Dubowa.

Na koniec dyplomy i upominki wręczył starosta bialski jako podziękowanie wszystkim aktywnym samorządom, instytucjom i organizacjom w dziedzinie kultury w powiecie bialskim. Pomiędzy poszczególnymi częściami występowali utalentowani mieszkańcy powiatu – uczniowie Szkoły Muzycznej w Międzyrzecu Podlaskim, Talenty Bialskie i zwycięski zespół w ramach w/w plebiscytu.

Scroll to Top