Kampania społeczna, spotkanie w Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej

15 grudnia 2016 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie poświęcone kampanii społecznej „Czad i Ogień. Obudź czujność”.

Wzięli w nim udział: dh Mariusz Filipiuk – Starosta Bialski i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Białej Podlaskiej, ks. kanonik Andrzej Biernat – Diecezjalny Kapelan Strażaków, prezesi zarządów oddziałów gminnych ZOSP RP z powiatu bialskiego, komendanci gminni OSP, naczelnicy OSP, przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości komunalnych oraz kominiarze z terenu powiatu i miasta Biała Podlaska.

Spotkanie dotyczyło kampanii społecznej, którą 25 października 2016 roku zainaugurował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wpisuje się ona w ustawowe zadania realizowane przez Państwową Straż Pożarną.

Zaproszonych gości powitał i omówił przebieg spotkania bryg. Artur Tomczuk – Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej.

Głównym celem spotkania było przedstawienie zebranym informacji o potencjalnych zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzi tlenkiem węgla z prośbą o przekazanie tych informacji mieszkańcom powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska.

Założenia kampanii społecznej pn. „Czad i ogień. Obudź czujność” przedstawił mł.bryg. Marek Chwalczuk – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej.

Mł. bryg. Roman Smarzewski – Kierownik sekcji kontrolno-rozpoznawczej przekazał zebranym cenne uwagi, jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla i w jaki sposób udzielić pomocy osobom z podejrzeniem zatrucia czadem. W dalszej części spotkania omówił podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń grzewczych i sposoby postępowania w przypadku powstania pożaru.

Szczególną uwagę zwrócono na obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych oraz wentylacyjnych.

Na zakończenie spotkania poinformowano o zasadności zakupu i montażu czujek tlenku węgla i dymu w budynkach mieszkalnych oraz udzielono wskazówek, w jaki sposób zgłaszać zdarzenia korzystając z numerów alarmowych 998 i 112.

Wizualizacją do przedstawianych informacji była prezentacja multimedialna, pokazująca sytuacje związane z wystąpieniem czadu w pomieszczeniu oraz zasady postępowania w takich sytuacjach. Wszyscy zebrani otrzymali także przygotowane przez komendę do tej kampanii materiały, które będą rozpropagowane we wszystkich jednostkach OSP, szkołach i innych instytucjach samorządowych.

Szczegółowe informacje dotyczące kampanii społecznej znaleźć można na stronie www.straz.gov.pl/porady/bezpieczeństwo_pozarowe_w_domu.

 

Opracował: Mł. bryg. Mirosław Byszuk

 

 

Scroll to Top