III Strzelanie o „Srebrną Wagę Podlasia” w Hrudzie

W sobotę w Hrudzie odbyły się trzecie zawody strzeleckie, w którym nagrodą główną była Srebrna Waga Podlasia. Zaproszeni przez Podlasko-Kozieradzkie Bractwo Kurkowe w Konstantynowie strzelcy z całej Polski rywalizowali w okolicznościowych strzelaniach. Nagrodami były tarcze: starosty bialskiego Mariusza Filipiuka, wójta gminy Konstantynów Romualda Murawskiego, bracka Oli i Marka. Strzelano także o puchar wsparcia budowy pomnika Brata Kurkowego w Poznaniu.

Zawody miały również wymiar dobroczynny. W konkurencji charytatywnej nagrodami były tarcze namalowane przez podopiecznych Fundacji „Nasze Dzieci”, która działa przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i wpiera małych pacjentów z chorobą nowotworową. Dochód ze strzelania o tarczę „Wakacyjna Kropla Szczęścia” przeznaczono na potrzeby fundacji.

Uczestników imprezy odwiedzili i w zawodach wspierali starosta bialski Mariusz Filipiuk oraz wójt gminy Konstantynów Romuald Murawski.

Zdjęcie wyróżniające Marek Krzewicki (dzięki uprzejmości radio Biper)

Scroll to Top