INFORMACJA DLA KRWIODAWCÓW

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie informuje, że Oddział Terenowy RCKiK w Białej Podlaskiej wznawia swoją działalność w nowej siedzibie mieszczącej się przy ul. Jana III Sobieskiego 8 w Białej Podlaskiej.
Numer telefonu do Oddziału 731-751-051
Rejestracja dawców: poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 13:00

Rejestracja dawców: poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 13:00

Scroll to Top