Informacja na temat akcji poszukiwania martwych dzików

Informujemy, że w dniach 24-27 kwietnia na terenie lasów należących do Nadleśnictwa Biała Podlaska odbędą się przeszukiwania lasów, mające na celu odnalezienie padłych dzików.

Poszukiwanie będą prowadzone w dniach:

– 24-25 kwietnia (wtorek i środa) na terenie leśnictwa Cieleśnica (kompleksy na wschód i zachód od miejscowości Cieleśnica).

– 26 kwietnia (czwartek) na terenie leśnictwa Konstantynów (kompleks na północ od miejscowości Konstantynów).

– 27 kwietnia (piątek) na terenie leśnictwa Grabarka (kompleks na południowy-zachód od miasta Biała Podlaska).

W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności na drogach prowadzących przez w/w kompleksy leśne.

Scroll to Top