Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia AB.6743.5.2017.AS – sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr ew. 395, 396, 397/1, 929 oraz 930 w obrębie ewidencyjnym Horodyszcze, jednostka ewidencyjna Wisznice.

Treść informacji w załączeniu.

W związku z prowadzoną migracją Biuletynu Informacji Publicznej urzędu informację o braku sprzeciwu zamieszczono na stronie promocyjnej urzędu.
Biuletyn Informacji Publicznej po migracji zostanie uzupełniony o powyższą informację.

Scroll to Top