Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej informuje, że na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41, III piętro został wywieszony od dnia 09 stycznia do dnia 30 stycznia 2017 r. wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących własność Powiatu Bialskiego, położonych w obrębie Łózki gm. Drelów przeznaczonych do oddania w użytkowanie.

Scroll to Top