Informacja o odwołaniu przetargu na dzierżawę nieruchomości

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020 r. poz.65 ze zm.) Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej niniejszym informuje, że odwołuje ogłoszony na dzień 24 marca 2020 r. na godz. 1000 przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Powiatu Bialskiego i oznaczonych jako działki nr 793, 794 i 796 położonych w obrębie Grabanów, gmina Biała Podlaska.

Przyczyną odwołania przetargu jest ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzone Zarządzenie Nr 8/2020 Starosty Bialskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników i interesantów Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej w związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa do odwołania.

Po zaprzestaniu powyższej przyczyny Zarząd Powiatu ogłosi nowy termin przeprowadzenia przetargu.

Niniejsza informacja zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej a także na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Scroll to Top