Elżbieta Piotrowska

Starosta Bialski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Terespol miasta Terespol .

Szczegóły przetargu poniżej : https://www.powiatbialski.eu/wp-content/uploads/2021/12/ogloszenie-o-przetargu-dz.-nr-1280-Terespol-GKN.6840.8.6.2021.RS_.pdf

Starosta Bialski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Terespol miasta Terespol . Read More »

Starosta Bialski podaje do publicznej wiadomości wykaz z dnia 06 listopada 2021 r. dot. nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Leśna Podlaska. Treść wykazu poniżej :

https://www.powiatbialski.eu/wp-content/uploads/2021/12/wykaz-nieruchomosci-Skarbu-Panstwa-dz.-nr-19-Lesna-Podl.-1.pdf

Starosta Bialski podaje do publicznej wiadomości wykaz z dnia 06 listopada 2021 r. dot. nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Leśna Podlaska. Treść wykazu poniżej : Read More »

Scalanie gruntów obrębu Żeszczynka gmina Sosnówka

Powiat Bialski jest beneficjentem operacji typu „Scalanie gruntów” współfinansowanych  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Cele określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich dla działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”

Scalanie gruntów obrębu Żeszczynka gmina Sosnówka Read More »

Scalenie gruntów obrębu Pogorzelec i Dębów (działka nr 84) gmina Sosnówka

Powiat Bialski jest beneficjentem operacji typu „Scalanie gruntów” współfinansowanych  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Cele określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich dla działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”

Scalenie gruntów obrębu Pogorzelec i Dębów (działka nr 84) gmina Sosnówka Read More »

Starosta Bialski podaje do publicznej wiadomości wykaz z dnia 11 października 2021 r. dot. nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu. Treść wykazu poniżej :

https://www.powiatbialski.eu/wp-content/uploads/2021/10/wykaz-nieruchomosci-Skarbu-Panstwa-dz.-nr-1280-ob.-Terespol-1.pdf

Starosta Bialski podaje do publicznej wiadomości wykaz z dnia 11 października 2021 r. dot. nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu. Treść wykazu poniżej : Read More »

Zawiadomienie Starosty Bialskiego z dnia 01 października 2021 r. o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego po przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Międzyrzec Podlaski dotyczącej obrębów : Bereza, Jelnica, Manie, Misie, Przychody, Puchacze, Rogoźniczka, Rogoźnica, Rzeczyca, Sawki, Sitno, Strzakły, Tłuściec, Tuliłów, Utrówka, Zasiadki i Żabce. Treść zawiadomienia poniżej :

https://www.powiatbialski.eu/wp-content/uploads/2021/10/Zawiadomienie-modernizacja-Miedzyrzec-1.pdf

Zawiadomienie Starosty Bialskiego z dnia 01 października 2021 r. o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego po przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gminy Międzyrzec Podlaski dotyczącej obrębów : Bereza, Jelnica, Manie, Misie, Przychody, Puchacze, Rogoźniczka, Rogoźnica, Rzeczyca, Sawki, Sitno, Strzakły, Tłuściec, Tuliłów, Utrówka, Zasiadki i Żabce. Treść zawiadomienia poniżej : Read More »

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 31 sierpnia 2021 r. o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych zabudowanych masztami sieci WiMax położonych na terenie Powiatu Bialskiego. Treść ogłoszenia poniżej :

https://www.powiatbialski.eu/wp-content/uploads/2021/09/Ogloszenie-o-przetargu-wieze-Sitnik-i-Zabce-2021-2.doc

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 31 sierpnia 2021 r. o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych zabudowanych masztami sieci WiMax położonych na terenie Powiatu Bialskiego. Treść ogłoszenia poniżej : Read More »

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej informuje,

że na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 w dniu 12 lipca 2021 r. został wywieszony na okres 21 dni : –  wykaz nieruchomości gruntowych, na których znajdują się wieże sieci WiMax, stanowiących własność Powiatu Bialskiego, położonych w obrębie Sitnik gmina Biała Podlaska  i obrębie Żabce gmina Międzyrzec Podlaski przeznaczonych

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej informuje, Read More »

Starosta Bialski informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Leśnej Podlaskiej przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Leśna Podlaska.

Treść wykazu dostępna tutaj : https://www.powiatbialski.eu/wp-content/uploads/2021/06/Wykaz-nieruchomosci-SP-Lesna-Podlaska.pdf

Starosta Bialski informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Leśnej Podlaskiej przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Leśna Podlaska. Read More »

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej informuje, że w dniu 02 czerwca 2021 r. został sporządzony i wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa a także zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Leśna Podlaska.

Treść ogłoszenia tutaj : https://www.powiatbialski.eu/wp-content/uploads/2021/06/ogloszenie-wykaz-Lesna-drogi-2021.doc

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej informuje, że w dniu 02 czerwca 2021 r. został sporządzony i wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa a także zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Leśna Podlaska. Read More »

Scroll to Top