Informacja o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Bialskiego

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bialskiego położonej w obrębie Wisznice gmina Wisznice.

Ogłoszenie o przetargu jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa przy ulicy Brzeskiej 41, III piętro (obok Kancelarii ogólnej) oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa :

https://spbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=787&p1=szczegoly&p2=1410656

Scroll to Top