Informacja o programach zdrowotnych

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej uprzejmie przypomina o obowiązku przekazania do 31.01.2011 r. informacji o programach zdrowotnych zrealizowanych w ubiegłym roku i planowanych na rok bieżący.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazywania informacji o programach zdrowotnych oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje ( Dz. U. Nr 163, poz. 1024 ) dane należy przekazać w formie pisemnej i elektronicznej (zdrowie@powiatbialski.pl) w postaci arkusza kalkulacyjnego bazy danych.
Wzór dokumentu do wypełnienia w postaci tabeli część I i II ( odpowiednio zakładka 1 i 2 w programie Excel) został umieszczony na stronie www.powiatbialski.eu w zakładce Aktualności.
Przesłanie informacji obowiązuje również w przypadku braku realizacji programów zdrowotnych. Prosimy o dotrzymanie określonego rozporządzeniem terminu, o którym mowa wyżej, gdyż obowiązuje nas termin przesłania informacji zbiorczej za cały powiat do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Wzór dokumentu do pobrania w formacie PDF XLS 

Scroll to Top