INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

Starosta Powiatu Bialskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej został wywieszony oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa  na okres 21 dni, licząc od dnia 30 kwietnia 2020 r., wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0005 Konstantynów Osada, oznaczonej jako działka nr 151/3 o pow. 0,0064 ha, która przeznaczona została do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.
Bliższe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości telefonicznie pod nr tel. 83 351 13 81.

Scroll to Top