Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości …

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej informuje, że na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 zostały wywieszone w dniach od 30 września 2016 r. do dnia 20 października 2016 r. wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Powiatu Bialskiego, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu, położonych w obrębie Grabanów gmina Biała Podlaska i w obrębie Zalutyń gm. Piszczac.

Wykazy są też dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa pod adresem :  http://www.powiatbialski.e-bip.eu/index.php?id=135

Scroll to Top