Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów pragnie poinformować iż otrzymuje sygnały od mieszkańców, iż po terenie naszego powiatu  jeżdżą firmy, które prowadzą działalność gospodarczą w postaci sprzedaży produktów urządzeń gospodarstwa domowego.

Przedstawiciele firm pojawiają się w domach konsumentów, gdzie dokonują pokazu towarów, po uprzednio przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym, czego konsument potrzebuje.

Sprzedawcy mogą w bardzo przekonując sposób namawiać do zakupu, np. poprzez dawanie różnych prezentów czy udzielając pomocy finansowej, która rzekomo ma pomóc konsumentowi w spłacie zakupu.

Na etapie sprzedaży konsument nie wie, że będzie związany umową kredytową, bo nie ma o tym mowy ani w trakcie pokazu ani na późniejszej umowie kupna- sprzedaży.

BARDZO PROSZĘ O ROZWAGĘ, KOGO WPUSZCZAMY DO DOMU!

Uprzejmie apeluję, by przeanalizować, czy na pewno dany produkt jest nam tak bardzo potrzebny i czy jego koszt jest adekwatny do jego jakości.

Proszę o zachowanie czujności, zwłaszcza przez osoby starsze, mieszkające samotnie. Ich ufność i łatwowierność jest bezwzględnie wykorzystywana.

A jeżeli już się skusiliśmy i umowę podpisaliśmy i uznamy, że jednak towar nie jest nam potrzebny, PAMIETAJCIE O 14-DNIOWYM PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD TAKIEGO ZAKUPU!

Należy wysłać listem poleconym stosowne pismo, że rozwiązujecie umowę – wzór takiego pisma musi być dołączony do umowy – a następnie odesłać zakupiony towar!

W razie pytań podaje kontakt

Ewa Tymoszuk, Powiatowy Rzecznik Konsumentów

ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 351-13-67, prk@powiatbialski.pl

Scroll to Top