Informacja Zarządu Dróg Powiatowych

W siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 15 czerwca 2016 r. została podpisana umowa o udzielenie dotacji celowej budżetu państwa na zadanie
p.n. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1022L Cicibór – Leśna Podlaska – gr. woj. (Kornica) od km 1+000 do km 4+225 odcinek długości 3,225 km” realizowane w ramach ,,Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019ˮ. Powiat Bialski uzyskał dotację w wysokości 505.789,00 zł. Przetarg na to zadanie został już rozstrzygnięty
i podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania robót do 30 września 2016 r.

W kosztach przebudowy drogi na odcinku Cicibór – Witulin pozostających po stronie Powiatu uczestniczą: Gmina Biała Podlaska, której udział wynosi 20% tj. 101.158,00 zł oraz Gmina Leśna Podlaska, której udział wynosi 30% tj. 151.737,00 zł.

Tegoroczna inwestycja jest kontynuacją przebudowy zrealizowanej w 2015 roku.
W ramach przebudowy drogi przewidziano wykonanie poszerzenie istniejącej nawierzchni
do 6,0 m, wyrównanie oraz wykonanie warstwy ścieralnej, budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę peronów przystankowych oraz przedłużenie
i uszczelnienie 2 przepustów pod drogą.

Scroll to Top