Informacja Zarządu Powiatu o wywieszeniu wykazu nieruchomości

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 w dniu 17 listopada 2020 r. na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości gruntowych  wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości położonych w mieście Biała Podlaska przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany. Wykaz jest także zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa w zakładce: Ogłoszenia 2020

Przewiń do góry