Informacja – zwalczanie postaci dorosłych chrabąszcza majowego i chrabąszcza kasztanowca

Starosta Bialski w dniach 26, 29 i 30 kwietnia 2019 r. wydał zarządzenia w sprawie wykonania zabiegów w zagrożonych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w zasięgu terytorialnym Nadleśnictw: Biała Podlaska, Międzyrzec i Chotyłów.  Zabiegi zostaną wykonane na koszt Nadleśnictw przy użyciu sprzętu agrolotniczego w terminie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 maja 2019 r.  Ponadto Nadleśnictwa przeprowadzają zwalczanie chrabąszczy na terenie Lasów Państwowych. Szczegóły dotyczące wykonania zabiegów znajdują się na stronach internetowych wyżej wymienionych Nadleśnictw.

Scroll to Top