informacje – projekt „Razem dla serca”

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że badania specjalistyczne w kierunku wczesnego wykrywania chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego (nie dotyczy mieszkańców miasta Biała Podlaska) w ramach Powiatowego programu profilaktyki i promocji zdrowia w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród mieszkańców powiatu bialskiego „Razem dla Serca” rozpoczną się w maju 2015 r. Projekt jest na etapie wdrażania procedur przetargowych.

Nadmieniamy, że rekrutacji osób do niniejszego programu nie prowadzi Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej a będzie prowadził wyłoniony w drodze przetargu podmiot – pielęgniarki. Badania skierowane będą do grupy 2 500 osób w wieku 40 – 60 lat o największych potrzebach z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia:

  • Mieszkańcy wsi,
  • Osoby o niskim statusie materialnym i społecznym,
  • Osoby nadużywające alkoholu,
  • Osoby otyłe,
  • Osoby uzależnione od nikotyny,
  • Osoby cechujący się niską aktywnością fizyczną.

O rozpoczęciu rekrutacji poinformujemy mieszkańców ogłoszeniem na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń urzędów gmin.

Scroll to Top