IV Przegląd Pieśni Maryjnej i Ludowej w Połoskach

15 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Połoskach miał miejsce IV Przegląd Pieśni Maryjnej i Ludowej. Wydarzenie rozpoczęły dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu Gabriela Bielińska oraz dyrektor szkoły Bożena Sworczuk. Uroczystość rozpoczęto wspólnym odśpiewaniem pieśni Bogurodzica. Uczestnicy wykonywali utwory maryjne, ludowe, a także ze względu na datę wydarzenia – patriotyczne.
W wydarzeniu wzięły udział zespoły: Dworzanki, Koło Gospodyń Wiejskich w Połoskach, Macierz, Klub Seniora Salonik 50+, Na Swojską Nutę, Koło Gospodyń Wiejskich “Połosanki” w Połoskach, soliści z gminnych szkół podstawowych: Magdalena Kondracka, Zuzanna Bagienko, Nikola Gnatowicz, Maksymilian Artecki, Aleksandra Suwalska i Piotr Lipiński, Oliwia Świerkowska i Maja Stefaniuk, Edyta Stefaniuk i Zuzanna Dowhun, a także chóry: Chór uczniów ze Szkoły Podstawowej w Połoskach i Chór Parafialny “Jutrzenka” z Piszczaca. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom oraz statuetkę.
Wśród zaproszonych gości byli sekretarz Urzędu Gminy Adam Bielicki, przewodniczący Rady Gminy Piszczac Grzegorz Panasiuk, radny powiatu Paweł Stefaniuk oraz radni i sołtysi gminy, dyrektorzy zespołów placówek oświatowych, a także mieszkańcy gminy. Zwieńczeniem wydarzenia było wspólne, uroczyste odśpiewanie pieśni Czarna Madonna oraz słodki poczęstunek.

informacja i zdjęcia GCKiS Piszczac

Scroll to Top