V Przegląd Amatorskiej Twórczości Seniorów w Dąbrowicy Małej

24 listopada 2019r. w świetlicy wiejskiej w Dąbrowicy Małej odbył się V Przegląd Amatorskiej Twórczości Seniorów. W wydarzeniu wzięli udział seniorzy z powiatu bialskiego: Klub Senior + z Lisznej, Klub Seniora „Srebrny Włos” z Terespola, Koło Emerytów i Rencistów z Chotyłowa (Oddział rejonowy w Białej Podlaskiej), Klub Seniora „Salonik 50+” z Piszczaca, Ludowy Zespół Śpiewaczy „Dobrynianki”, zespół Macierz, Zespół Śpiewaczy z Dąbrowicy Małej, a także soliści i recytatorzy.
Seniorzy zaprezentowali twórczość śpiewaczą, własną twórczość literacką oraz skecze kabaretowe. Wśród zaproszonych gości byli przewodniczący rady powiatu bialskiego Mariusz Kiczyński, radny powiatu Paweł Stefaniuk, sekretarz Urzędu Gminy Adam Bielicki, przewodniczący Rady Gminy Piszczac Grzegorz Panasiuk oraz radni i sołtysi gminy, a także mieszkańcy gminy. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz statuetki. Na zakończenie sołtys Dąbrowicy Małej Renata Żuk wraz z kołem gospodyń zaprosiła wszystkich na poczęstunek połączony z zabawą muzyczną.

Scroll to Top