IV Turniej Orlika

Ruszyły przygotowania do IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska.
  UWAGA! Zgłoszenia Orlików będą przyjmowane do dnia 30 czerwca 2013 r.

Tradycyjnie turniej będzie organizowany oddzielnie dla drużyn dziewcząt i chłopców, w dwóch kategoriach wiekowych:
• 10-11 lat (roczniki 2002 – 2003)
• 12-13 lat (roczniki 2000 – 2001)
IV Turniej Orlika rozpocznie się 1 września a zakończy 12 października 2013 r. wielkim finałem w Warszawie.
Turniej rozgrywany będzie na 4 szczeblach rozgrywkowych:
• 01.09 – 18.09 – eliminacje gminne na Orlikach
• 20.09 – 25.09 – eliminacje wojewódzkie
• 30.09 – 06.10 – finały wojewódzkie
• 09.10 – 12.10.2013 – finał ogólnopolski w Warszawie
W turnieju mogą uczestniczyć reprezentacje szkół lub klas, drużyny Uczniowskich Klubów Sportowych, drużyny reprezentujące zgłoszony obiekt Orlik (np. wyłonione spośród dzieci uczestniczących w zajęciach sportowych na danym obiekcie) jak również tzw. „dzikie drużyny” (zorganizowane, z dorosłym opiekunem, spełniające kryteria wiekowe).
Udział Orlików w organizacji IV Turnieju Orlika polegać będzie na przeprowadzeniu na swoim terenie lokalnych turniejów w eliminacjach gminnych w celu wyłonienia najlepszej drużyny, która będzie reprezentowała daną gminę/miejscowość i Orlika w dalszych rozgrywkach.
Animatorzy / organizatorzy turniejów eliminacyjnych na Orlikach otrzymają dofinansowanie kosztów organizacji turniejów oraz pamiątkowe koszulki dla wszystkich uczestników.
Zgłoszenie Orlika do udziału w IV Turnieju Orlika następuje wyłącznie wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go przez stronę internetową www.turniejorlika.pl . Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej www.turniejorlika.pl w zakładce „Zgłaszam Orlika”.

Scroll to Top