IX Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym – Ryki  2022

W dniu 30 września br. odbył się etap powiatowy IX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym- Ryki 2022, w której uczestniczy 11 powiatów, tj. bialski, biłgorajski, hrubieszowski, lubartowski, łęczyński, łukowski, parczewski, puławski, radzyński, rycki i włodawski. Hasłem tegorocznej edycji jest: „Stres i lęk – wyzwania człowieka w obliczu współczesnych zagrożeń”.

Celem Olimpiady jest poszerzenie wiedzy w zakresie szeroko pojętego zdrowia psychicznego, czyli realizacja celów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022.

Patronat honorowy nad Olimpiadą objęli:  Pan Marcin Wiącek Rzecznik Praw Obywatelskich, Pan Lech Sprawka Wojewoda Lubelski,  Pani Teresa Misiuk Kurator Oświaty w Lublinie oraz Jego Magnificencja Wojciech Zauska Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  Patronat medialny objęli: Polskie Radio Lublin, Katolickie Radio Podlasie, Portal www.podlasie24.pl , Radiobiper.

Etap powiatowy poprzedzony był etapem szkolnym (23 września br.), przeprowadzonym w wielu szkołach przez nauczycieli – koordynatorów szkolnych
i wyłonieniem najlepszych uczniów do dalszych rozgrywek. Do etapu powiatowego w powiecie bialskim przeszło 17 spośród 128 uczniów z 6 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Bialski, które zgłosiły się do olimpiady.

Prawidłowy przebieg egzaminu testowego oraz wyłonienie laureatów zapewniło Jury w składzie: Mirosława Potocka- Waćkowska – Przewodnicząca – psycholog z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej Filia w Wisznicach;  Katarzyna Waszczuk – pracownik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz Anna Jureczek– sekretarz – koordynator powiatowy olimpiady, pracownik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.

Po podsumowaniu punktów, Jury wyłoniło laureatów:

Miejsce I zajął Kamil Pulik z Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim. Za pierwsze miejsce przyznano nagrodę finansową w wysokości 600 zł oraz drobne upominki.

Miejsce II zdobyła Weronika Pytka z Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach . Za drugie miejsce przyznano nagrodę finansową w wysokości 400 zł oraz drobne upominki.

Miejsce III przypadło w udziale Julii Parafiniuk  z Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim.  Za trzecie  miejsce przyznano nagrodę finansową w wysokości 200 zł oraz drobne upominki. Pozostali uczestnicy otrzymali słuchawki bezprzewodowe oraz drobne upominki.

Laureaci I-go i III-go miejsca  byli pod opieką koordynatora szkolnego- Pani Anny Butrym. Natomiast laureatka  II–go miejsca współpracowała z koordynatorem szkolnym Panią Moniką Chwesiuk.

Olimpiadzie towarzyszyła część oficjalna, połączona z wręczeniem nagród przez Wicestarostę Bialskiego Janusza Skólimowskiego laureatom oraz okolicznościowych dyplomów i pamiątek koordynatorom szkolnym i komisji konkursowej.

W ramach IX Regionalnej Olimpiady Wiedzy O Zdrowiu Psychicznym odbywały się równocześnie eliminacje dla młodzieży w jedenastu powiatach biorących udział w przedsięwzięciu: bialskim, biłgorajskim, hrubieszowskim, lubartowskim, łęczyńskim, łukowskim, parczewskim, puławskim, radzyńskim, ryckim i włodawskim. Laureaci (trzy najlepsze osoby z każdego powiatu) będą rywalizowali ze sobą 11 października br. o godz.. 11:00 podczas finału regionalnego w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.  Powiat Rycki w tym roku jest organizatorem głównym niniejszego przedsięwzięcia.

Dziękujmy wszystkim uczestnikom za udział i współpracę ! Koordynatorom szkolnym dziękujmy za zaangażowanie i bardzo otwarte i profesjonalne podejście do uczestnictwa w promocji zdrowia psychicznego  w powiecie bialskim. Laureatom etapu powiatowego życzymy powodzenia w zmaganiach z pytaniami podczas etapu regionalnego i sukcesów na olimpiadzie.

Tekst: Anna Jureczek – koordynator powiatowy Olimpiady

Zdjęcia: RadioBiper

Scroll to Top