Jest nowy skład Powiatowej Rady Rynku Pracy

19 października zebrał się nowy skład Powiatowej Rady Rynku Pracy. Podczas zebrania wręczono Akty Powołania nowych członków Rady oraz wyłoniono i powołano wśród nich przewodniczącego, którym został Arkadiusz Maksymiuk oraz wiceprzewodniczącego Mateusza Jeżewskiego. Akty wręczył obecny na posiedzeniu starosta bialski Mariusz Filipiuk oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Edward Tymoszyński.

Podczas posiedzenia przedstawiono informację o aktualnej sytuacji na rynku pracy. Podsumowane zostały także działania, jakie przez ostatnie 9 miesięcy podejmował Powiatowy Urząd Pracy.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w PUP Biała Podlaska wynosi 7174 osoby. Zanotowano spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych o 1211. W miesiącu wrześniu zarejestrowało się 960 osób, wyrejestrowało się natomiast 1203 osoby, co pokazuje spadek rejestracji w minionym miesiącu.

Scroll to Top