Kolejna inwestycja drogowa – droga powiatowa Nr 1012L – zakończona

loga1

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 29 września 2017 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 1012L (Kownaty) gr. woj. – Rogoźnica. Wykonawcą robót drogowych była firma FEDRO Sp. z o.o., nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją inwestycji pełniła spółka INVESTCOM Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 842 915,58 zł,  z czego: 1 818 623,08 zł to wartość robót drogowych i 24 292,50 to wartość nadzoru inwestorskiego.
Wszystkie roboty wykonane zostały zgodnie z umową.
Przebudowa drogi możliwa była dzięki wsparciu ze środków unijnych w ramach realizowanej przez Powiat Bialski operacji: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1012L (Kownaty) gr. woj. – Rogoźnica od km 0+000 do km 5+186 odcinek długości 5,186 km z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Typ: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Scroll to Top