Jubileusz powstania organizacji "Podaj dziecku pomocną dłoń"

Jubileusz 24-lecia działalności obchodziła w ubiegłą niedzielę organizacja „Podaj dziecku pomocną dłoń” z Międzyrzeca Podlaskiego. Wydarzenie rozpoczęło się od mszy św., po której złożono kwiaty na grobie św. Jana Pawła II. W siedzibie stowarzyszenia odbyła się część oficjalna. Prezes Sławomir Zachariasz odznaczył osoby zasłużone dla organizacji. Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. przedstawiciele duchowieństwa, firm wspierających działalność zrzeszenia oraz władz samorządowych. Złoty Krzyż Zasługi za długoletnie wspieranie działalności międzyrzeckiej organizacji Podaj Dziecku Pomocną Dłoń otrzymał starosta bialski Mariusz Filipiuk, który złożył podziękowania dla całego zarządu organizacji za zaangażowanie społeczne i pomoc dzieciom oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Jubileusz uświetniły występy artystyczne zespołów ludowych „Drelowiacy” i „Ale baby” z Kapelą z Berezy.
Organizacja „Podaj dziecku pomocną dłoń” w Międzyrzecu Podlaskim powstała w maju 2008 roku z inicjatywy Sławomira Zacharjasza, który z pomocą kilku osób przekształcił struktury Ogólnopolskiej Organizacji Bezrobotnych istniejącą od 1998 r. w nową organizację o charakterze pomocnym.
OOB była organizacją nastawioną na zwalczanie bezrobocia, dążenie do łagodzenia jej skutków, pomoc osobom w ciężkiej sytuacji materialnej oraz społecznej. W 2008 r. przekształcono struktury, zmieniono statut i cele organizacji aby jeszcze bardziej aktywnie pomagać dzieciom zarejestrowano organizację „Podaj dziecku pomocną dłoń”, która skupia się na niesieniu dzieciom wsparcia materialnego i merytorycznego.
 

Scroll to Top