Kalendarz przedsięwzięć kulturalnych odbywających się w powiecie bialskim

Można zapoznać się z kalendarzem imprez odbywających się w powiecie bialskim w 2016 r.

kalendarz 2016 powiat

Za informacje i przebieg poszczególnych imprez odpowiedzialny jest organizator.

Wszelkie zmiany w podanych informacjach należy zgłosić na adres: wss@powiatbialski.pl w celu aktualizacji kalendarza.

Scroll to Top