Zwycięska drużyna u starosty bialskiego

Starosta bialski Tadeusz Łazowski 19 stycznia w swoim gabinecie podziękował drużynie OSP Piszczac za zaangażowanie, reprezentowanie powiatu i sukcesy na odbywającym się miesiąc wcześniej VII Barbórkowym Turnieju Strażaków i Ratowników “Kopalnia Soli Wieliczka 2015”. Panie wówczas pod przewodnictwem trenera Leszka Stubińskiego zajęły I miejsce. Sukces znaczny, bo drużyna z Piszczaca w turnieju wzięła udział po raz pierwszy. Starosta wręczył druhnom: Elżbiecie Kukawskiej, Justynie Niedzielskiej, Marioli Sierpatowskiej-Pikule okolicznościowe dyplomy i upominki. Był też czas na rozmowę o przyszłości i rozwoju OSP Piszczac.

Scroll to Top