Kampania promocyjna Polski Wschodniej

Już od roku trwa kampania promująca Polskę Wschodnią jako region atrakcyjny turystycznie, finansowana z programu Rozwój Polski Wschodniej.

Kampanię poprzedziły szeroko zakrojone badania, dzięki którym określono założenia i metody promocji. W lipcu 2011 r. rozpoczęła się kampania, której „twarzami” są między innymi flegmatyczny łoś i energiczny bóbr. Zwierzęta pojawiały się w telewizji, na billboardach i portalach internetowych.
Polska Organizacja Turystyczna reklamowała Polskę Wschodnią także w radiu, w prasie i w Internecie. Na portalu youtube otworzyła własny kanał PieknyWschod , prowadzi też stronę www.pieknywschod.pl . Zorganizowała konkurs na filmy wiralowe. Powstaje również serial internetowy.
Wszystkie te działania kreują pozytywny wizerunek Polski Wschodniej jako makroregionu atrakcyjnego turystycznie. Propagują też interesujące miejsca, kładąc nacisk na te mniej rozpoznawalne. Dzięki kampanii Polska Wschodnia staje się coraz bardziej popularnym kierunkiem turystycznych wizyt, wkrótce również wśród turystów zagranicznych.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ww. propozycjami Polskiej Organizacji Turystycznej promującymi Polskę Wschodnią.

Scroll to Top