Kampania społeczna- „Reaguj. Masz prawo.”

Rzecznik Praw Dziecka w maju tego roku zaingerował kampanię społeczna „Reaguj. Masz prawo.”

Jednym z jej etapów jest włączenie w działania środowisk lokalnych, które poprzez podejmowanie inicjatyw, mogą przyczynić się do zmniejszenia przyzwolenia na przemoc wobec dzieci.
Najnowsze badania przeprowadzone prze TNS OBOP na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka alarmują, że w Polsce utrzymuje się wysoka akceptacja (60%) dla bicia dzieci, a 35% badanych nie uznaje bicia za zachowanie niezgodne z prawem, chociaż taki zakaz został wprowadzony w 2010 r.
Niepokoi także niska gotowość do reagowania na akty przemocy. Reagujmy. Mamy prawo.

Scroll to Top